Job seeking

  • Locations

    BigLocations

    Thailand

    Choose a area

  • Job category

    Job category

For Employers

ความแตกต่างของการสัมภาษณ์ในแต่ละรอบ โอกาสเพิ่มความสำเร็จในการสัมภาษณ์งาน!

การสัมภาษณ์งานของแต่ละบริษัทมีกระบวนการคัดเลือกที่แตกต่างกัน บางครั้งก็มีกระบวนการสอบสัมภาษณ์ถึง 2 รอบ บางครั้งก็มีเพียง 1รอบ หากเรารู้ข้อมูลคำถามที่ทางเจ้าหน้าที่มักจะถามบ่อยๆหรือมีข้อมูลเชิงลึกของบริษัทเช่น ข้อมูลตำแหน่งหน้าที่หรือแผนกของเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน เราจะสามารถเตรียมตัวรับมือกับสิ่งที่เราต้องเจอในการสัมภาษณ์ได้ทันท่วงทีและส่งผลให้โอกาสผ่านสัมภาษณ์งานเพิ่มมากขึ้น ในบทความครั้งนี้จะอธิบายรายละเอียดที่แตกต่างของการสัมภาษณ์งานในรอบที่ 1และรอบที่ 2 พร้อมทั้งจุดที่ควรเน้นโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

 

ผู้รับผิดชอบในการสัมภาษณ์งาน

ในการสัมภาษณ์งานหากทางบริษัทจัดการสัมภาษณ์หลายรอบ การสอบสัมภาษณ์รอบแรกทางบริษัทมักจะใช้พนักงานฝ่ายบุคคลที่มีอายุงานไม่มากนักมาเป็นเจ้าหน้าที่สอบสัมภาษณ์ ด้วยประสบการณ์การทำหน้าที่สัมภาษณ์งานที่ยังไม่มากนัก ความประทับใจครั้งแรกจึงเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกที่ทางผู้สมัครต้องทำ

ในทางกลับกันการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 มักจะใช้เจ้าหน้าที่ระดับสูงเช่น หัวหน้างาน หรือตัวผู้บริหาร และด้วยประสบการณ์การมองคนที่มากจึงสามารถมองทะลุไปถึงศักยภาพของตัวผู้สมัครได้ว่าผู้สมัครคนนี้มีดีอย่างไร มีไหวพริบ มีความรู้ และเหมาะกับงานตำแหน่งนี้หรือไม่

 

จุดที่ควรเน้นในการสัมภาษณ์

โดยส่วนมากการสัมภาษณ์งานรอบแรกทางบริษัทมักใช้ระบบคัดเลือกผู้สมัครแบบคัดออก ผู้สมัครจึงต้องแสดงศักยภาพที่มีอยู่ของตัวเองออกมาให้ทางเจ้าหน้าที่รับรู้ โดยเน้นให้เจ้าหน้าที่เข้าใจง่ายและไม่เกิดความสับสน

ส่วนการสัมภาษณ์งานรอบที่ 2 จะเน้นความถนัด ความรู้ความเข้าใจในตัวเนื้อหางาน แรงจูงใจและความพึงพอใจในตัววัฒนธรรมของบริษัท ดังนั้นผู้สมัครจึงควรจะวิเคราะห์ตัวเองและหาข้อมูลของบริษัทให้เพียงพอต่อการตอบคำถามและเรียกความสนใจจากทางบริษัท

 

คำถามที่พบบ่อย

ในการสัมภาษณ์งานรอบที่ 1 คำถามพื้นฐานเช่น งานที่อยากทำ การแนะนำตัวเอง ข้อดี ข้อเสียของผู้สมัครงาน เป็นคำถามที่มักจะถูกถามจากเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งานบ่อยๆ

ในทางกลับกันการสัมภาษณ์งานรอบที่ 2 มักจะถูกถามคำถามที่เกี่ยวกับตัวเนื้องาน ธุรกิจ และคำถามเชิงลึกที่มากขึ้น คำถามที่เกี่ยวกับทักษะ วิสัยทัศน์ที่ตัวผู้สมัครมี สิ่งที่ควรระวังในการตอบคำถามคือ การตอบคำถามด้วยคำตอบที่ไม่ผิดไปจากคำตอบที่ในช่วงการสัมภาษณ์รอบที่ 1 มากเกินไป และสิ่งที่มักจะถูกถามเพิ่มเติมคือ สิ่งที่จะทำหลังเข้าทำงานในบริษัทแห่งนี้, Career Path ในอนาคต, ผู้สมัครมีไปสัมภาษณ์งานที่บริษัทอื่นนอกจากบริษัทตัวเองหรือไม่ เป็นต้น

Related Articles

Sign up

※ A registration guide will be sent to the email address you provided

The registration guide has been emailed to you

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Member registration is uncompleted

You will receive the registration guide mail in a few minutes.
Enter the register page from the URL in the email within 24 hours.