กิจกรรมโดย Japanese-Jobs.com ณ.ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอันเจียวตง ประเทศจีน

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2560 ทาง Japanese-Jobs.com ได้จัดโปรแกรมแนะแนวอาชีพขึ้นเป็นครั้งแรก ณ.ภาควิชาภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยอันเจียวตง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยโปรแกรมนี้มีแผนที่จะจัดขึ้นเป็นครั้งต่อไปในประเทศเวียดนาม,ประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย

โปรแกรมหลักในครั้งนี้คือการแนะแนวหัวข้อต่างๆเช่น เทคนิคการแนะนำตัวตอนสัมภาษณ์งาน มารยาททางธุรกิจในบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น และจัดให้มีการอภิปรายกลุ่ม การจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งาน โดยมีนักศึกษาภาควิชาภาษาญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 31 คน

หลังเข้าร่วมกิจกรรมพบว่านักศึกษามีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานมากขึ้น อ้างอิงจากคะแนนความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานของนักศึกษาซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้นถึง 1.5 คะแนน จากคะแนนก่อนเข้าร่วมกิจกรรมซุึ่งมีเพียง 3.3 คะแนน

นอกจากนี้หลังจบกิจกรรมทางเจ้าหน้าที่ยังเปิดรับให้คำปรึกษาเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆเช่น การศึกษาต่อต่างประเทศ ประสบการณ์และวัฒนธรรมการทำงานในบริษัทญี่ปุ่น การจ้างงานของบริษัทญี่ปุ่น เป็นต้น

อาจารย์ Guodong Li จากมหาวิทยาลัยอันเจียวตงยังกล่าวไว้ว่าการจำลองสถานการณ์การสัมภาษณ์งานในกิจกรรมครั้งนี้มีผลเป็นที่น่าพอใจและอยากให้กิจกรรมเช่นนี้ถูกบรรจุในการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาควิชาภาษาญี่ปุ่น

จากนี้ต่อไป Japanese-Jobs.com จะเป็นชุมชนแห่งใหม่ที่ตอบสนองความต้องการของบริษัทญี่ปุ่นที่ต้องการพนักงานสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้และเป็นแหล่งหางานที่เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้นในอนาคตต่อไป

บทความที่เกี่ยวข้อง