หลักพื้นฐาน 4 ข้อในการพัฒนาธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจเป็นหนื่งในงานที่ยุ่งยากและซับซ้อน และเป็นส่วนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในการเพิ่มยอดขายให้กับทางบริษัท การพัฒนาธุรกิจมีหลักพื้นฐาน 4 ข้อ โดยแบ่งเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้

1. คุณภาพมาก่อนปริมาณ

ในหลายครั้งที่การดำเนินธุรกิจมักจะเสียเวลาในการดำเนินการและประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้า การทำความเข้าใจรายละเอียดของสินค้าและบริการที่มีอยู่จะช่วยปรับปรุงเวลาในดำเนินการให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. เข้าใจความต้องการของลูกค้า

การถามความต้องการของลูกค้าก่อนการนำเสนอสินค้าบริการเป็นหนึ่งในวิธีเริ่มต้นที่ดีในการเข้าหาลูกค้า การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าโดยละเอียดก่อนการนำเสนอสินค้าจะช่วยทำให้ลูกค้าชอบในตัวเราและดูเป็นวิธีที่ไม่ยัดเยียดสินค้าและบริการมากจนเกินไป

3. เข้าหาคนมีอำนาจในการตัดสินใจ

การเข้าติดต่อลูกค้าเพื่อสั่งซื้อสินค้าและบริการมีหลากหลายวิธี แต่หนึ่งในวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดคือ การเข้าหา “คนที่มีอำนาจในการตัดสินใจ” การเข้าหาคนที่มีอำนาจจะช่วยทำให้การตัดสินใจในการซื้อขายเกิดความรวดเร็วขึ้นและเป็นการลดทอนทรัพยากรต่างๆที่ต้องใช้ เช่น เวลาหรือบุคคล

4. มุ่งเน้นความสำคัญที่เป้าหมายขนาดใหญ่

ผลการดำเนินงานไม่ได้ขึ้นอยู่กับสัดส่วนกับเวลาที่ใช้ ในการทำงาน 1 วัน อาจจะได้ยอดซื้อเพียง 10,000 บาท และในบางครั้งอาจจะได้ยอดซื้อถึง 50,000 บาท การมุ่งเน้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่ๆเพื่อความยั่งยืนในระยะยาวของตัวบริษัท

 

สำหรับข้อมูลการสมัครงานหรือข้อมูลอื่นๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Japanese-jobs.comhttps://th.japanese-jobs.com/en/

บทความที่เกี่ยวข้อง