ด่านสุดท้ายของการสอบสัมภาษณ์!หลีกเลี่ยงการคัดเลือกผู้สมัครแบบผิดๆ (1)

เมื่อการสัมภาษณ์ดำเนินการถึงช่วงระยะเวลาหนึ่ง บริษัทจะเริ่มทำการคัดเลือกผู้สมัครโดยดูจากคุณสมบัติของตัวผู้สมัครและตำแหน่งงานว่าตรงกับที่บริษัทต้องการไว้หรือไม่ ณ จุดนั้น บางบริษัทอาจจะไม่ได้ระมัดระวังจนมองข้ามจุดเล็กๆไป แม้ว่าทางผู้สมัครจะสอบสัมภาษณ์วงานผ่าน ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้สมัครจะอยากเข้าทำงานหรือความสามารถของทางผู้สมัครจะตรงกับตำแหน่งงานที่ทางบริษัทเสมอไป เพื่อที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในกรณีเช่นนี้

ในบทความนี้จะอธิบายเค้าโครงโดยย่อของหัวข้อดังกล่าว อาทิเช่น สิ่งใดที่ทางบริษัทต้องทำในช่วงการสัมภาษณ์งาน วิธีการแบ่งเวลาในการสัมภาษณ์งาน เป็นต้น

 

การปรับความคาดหวังระหว่างความต้องการของผู้สมัครและบริษัท

 

โดยปกติแล้วบริษัทมักจะรับผู้สมัครโดยคาดหวังความสามารถของทางผู้สมัครมากเกินไป ในขณะที่ทางผู้สมัครมักจะสมัครงานที่คุณสมบัติเกินขีดความสามารถของตัวเองหรือก็คือผู้สมัครงานมักประเมินค่าของตัวเองสูงเกินไปนั่นเอง ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ได้โดยการใช้บริการบุคคลที่ 3 หรือก็คือบริษัทจัดหางานนั่นเอง ในกรณีที่ไม่ใช้บริการบริษัทจัดหางาน ทางผู้รับสมัครพนักงานของทางบริษัทควรลงมาสัมภาษณ์กับทางผู้สมัครเองเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดอื่นๆตามมา

สำหรับการปรับตัวต่อการคาดหวังของผู้สมัครดังกล่าว ก่อนอื่นจำเป็นที่จะต้องฟังรายละเอียดจากผู้สมัครโดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่งงานที่คาดหวังและรายละเอียดตัวตำแหน่งงาน(สิ่งที่ทำได้และต้องการจะทำ)
  • เงินเดือนที่คาดหวัง
  • สภาพการทำงาน สวัสดิการอื่นๆ ที่คาดหวัง

 

นอกจากนี้ การอธิบายข้อมูลต่างๆของบริษัทให้ผู้สมัครรับรู้และเข้าใจจะเป็นการป้องกันการ Mismatch ระหว่างผู้สมัครกับบริษัทขึ้น โดยมีหัวข้อดังต่อไปนี้

  • โปรไฟล์บริษัท
  • สิ่งที่คาดหวังจากตำแหน่งงานนี้ ประวัติการสมัครงาน
  • ชื่อตำแหน่งงาน และรายละเอียดตำแหน่งงาน ลักษณะเด่นของบริษัท ความแตกต่างเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ
  • สายงานผู้บังคับบัญชาและองค์กร
  • Career Path
  • รายได้และสวัสดิการอื่นๆ

ในกรณีเช่นนี้ ผู้สมัครที่มีโปรไฟล์ที่ดีจะบอกจุดแข็งของตัวเองและจุดที่ทางบริษัทคาดหวังเอาไว้ จนในที่สุดแล้วทางผู้สมัครจะมีแรงกระตุ้นหรือแรงจุงใจในการเลือกบริษัทเอง

 

สำหรับข้อมูลการสมัครงานหรือข้อมูลอื่นๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Japanese-jobs.comhttps://th.japanese-jobs.com/en/

บทความที่เกี่ยวข้อง