แสดงความขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งาน! ประโยชน์ของการเขียนแสดงความขอบคุณให้แก่บริษัท

การส่งจดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งานมักจะเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ไม่มากนักในยุคปัจจุบัน สำหรับตัวบริษัทเองแล้วการรับจดหมายขอบคุณจากผู้สมัครย่อมส่งผลในการพิจารณาผู้สมัครอย่างแน่นอน ข้อดีในการส่งจดหมายนั่นคือ การแสดงออกว่าตัวผู้สมัครต้องการทำงานในบริษัทนี้ หรือเพื่อให้บริษัทเกิดความประทับใจในตัวผู้สมัครขึ้น และถึงแม้ว่าการส่งจดหมายขอบคุณจะช่วยส่งผลต่อผลการสัมภาษณ์งานได้ไม่มากมายนักแต่ก็จะช่วยให้บริษัทเกิดความรู้สึกที่ดีกับตัวผู้สมัครและส่งผลให้ผลตัดสินดำเนินไปอย่างเป็นธรรม

อย่างไรก็ตามการเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณจะไม่มีหลักการเขียนตายตัว แต่จะมีบางส่วนที่ควรใส่ไว้เพื่อความสละสลวยของเนื้อความและเพื่อประโยชน์ของตัวผู้สมัครเองด้วยเช่นกัน

 

วิธีการเขียนอีเมล์แสดงความขอบคุณ

 

ช่วงเวลาในการส่ง

ควรส่งจดหมายแสดงความขอบคุณให้บริษัทหลังการสัมภาษณ์งานจบโดยไม่ควรเกินวันที่สัมภาษณ์ อย่างช้าไม่ต้องไม่เกินช่วงเช้าในวันถัดไปเพื่อให้ทันก่อนบริษัทตัดสินผลการสัมภาษณ์ ซึ่งทางบริษัทมักจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ1-3 วันทำการ

 

ผู้ส่ง

ส่งจดหมายขอบคุณไปที่แผนกจัดหางานของทางบริษัท โดยส่วนมากมักจะเขียนที่อยู่ติดต่อไว้ที่บริเวณหน้าเว็บไซต์ของทางบริษัท

 

ตัวอย่างและคำอธิบายเฉพาะจุด

ด้านล่างคือตัวอย่างการเขียนอีเมล์แสดงความขอบคุณโดยแยกจุดสำคัญเป็นจุดๆ

เมื่อนำตัวอย่างการเขียนนี้ไปใช้ในการเขียนจดหมายแสดงความขอบคุณจะช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านสอบสัมภาษณ์อย่างแน่นอน

บทความที่เกี่ยวข้อง