Job seeking

  • Locations

    BigLocations

    Thailand

    Choose a area

  • Job category

    Job category

For Employers

วิธีสร้างเสน่ห์การแนะนำตัวในการสัมภาษณ์งานกับบริษัทญี่ปุ่น

เทคนิคการแนะนำตัวช่วงสัมภาษณ์งานของแต่ละคนมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทั้งทักษะ ประสบการณ์ และความสามารถของตัวผู้สมัครเอง นอกจากนี้แล้วก็ยังมีสิ่งที่ต้องระวัง สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำในการแนะนำตัวอยู่เช่นกัน ในบทความครั้งนี้จะแนะนำเกี่ยวกับจุดสำคัญที่ควรมอง ปรับปรุงและแก้ไขเพื่อช่วยเพิ่มความสำเร็จในการสัมภาษณ์งานให้มากยิ่งขื้น

แนะนำตัวให้อย่างไรให้ตรงกับสิ่งที่บริษัทต้องการ

บริษัทมักกำหนดคุณสมบัติการรับสมัครพนักงานไว้แล้วว่าควรเป็นเช่นไร ด้วยเหตุนี้ผู้สมัครจึงต้องมองหาจุดเด่นของตัวเองที่ตรงกับคุณสมบัติที่ทางบริษัทต้องการ และแสดงออกมาให้ทางบริษัทเห็นและเกิดความสนใจ

ด้วยเหตุนี้ ผู้สมัครควรเน้นการอธิบายในเรื่องคุณสมบัติ ประสบการณ์ ทักษะโดยให้สอดคล้องกับรายละเอียดของตัวธุรกิจและตัวงานที่ได้สมัครไว้แทนการพูดคุยแนะนำตัวทั่วไปที่ยึดเอาประสบการณ์และความสามารถของตัวเองเป็นหลัก

ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบริษัทต้องการอะไร? วิธีการดังต่อไปนี้จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างของการสืบหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีวิเคราะห์ตัวบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ.

เพื่อที่จะทำความเข้าใจถึงขีดความสามารถ ประสบการณ์และคุณสมบัติผู้สมัครที่บริษัทค้นหาอยู่นั้น ก่อนอื่นนั้นสิ่งที่ต้องทำคือการรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของงานนั้นๆ โดยทำการค้นหาข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัท หรือเว็บไซต์ที่ลงข้อมูลการจ้างงานของบริษัทนั้นๆ หรือการแวะเยี่ยมชมบริษัทหรือโรงงานก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่น่าสนใจ โดยทั่วไปทางบริษัทจะระบุข้อมูลโดยละเอียดไว้อยู่แล้วว่าต้องการผู้สมัครแบบใด แต่ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นก็จำเป็นต้องคาดเดาข้อมูลของบริษัทขึ้นมาเองโดยนำข้อมูลที่ค้นหาได้มาอ้างอิง เช่น ข้อมูลประเภทอุตสาหกรรมที่บริษัทนั้นๆทำอยู่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลคุณสมบัติผู้สมัครที่ทางแผนกทรัพยากรบุคคลต้องการรับเข้าทำงาน ประเภทกลุ่มลูกค้าของบริษัท หรือประเภทสินค้าและบริการของทางบริษัท แนวทางการดำเนินธุรกิจต่างๆเป็นต้น

มองหาจุดที่ใช้เปรียบเทียบในการวิเคราะห์ตัวเอง

จากตัวอย่างการวิเคราะห์บริษัทในหัวข้อข้างต้น ผู้สมัครก็ต้องวิเคราะห์ทักษะความสามารถของตัวเองด้วยเช่นกัน และนำข้อมูลเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกัน ตัวอย่างเช่น ผู้สมัครคนหนึ่งมีความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ ถ้าาความสามารถนี้ตรงตามที่คุณสมบัติที่ทางบริษัทต้องการ ผู้สมัครก็ควรที่จะอธิบายความสามารถด้านภาษานั้นให้ละเอียด และนอกจากการอธิบายปากเปล่าแล้วควรนำผลการทดสอบภาษาที่ทางผู้สมัครได้ไปทำการทดสอบมาหรือใบประกาศนียบัตรด้านภาษาจากสถาบันที่เชื่อถือได้มาอ้างอิงเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นไปอีก นอกจากนี้ควรขยายใจความเพิ่มด้วยว่าความสามารถนี้สามารถใช้ทำงานในตำแหน่งที่สมัครได้อย่างไร ทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความโดดเด่นของตัวเองให้มากขึ้นนั่นเอง

หลักการเหล่านี้เมื่อนำไปใช้แล้วจะสามารถเติมเต็มสิ่งที่ผู้สมัครขาดอยู่ได้และช่วยให้ผู้สมัครมีความพร้อมในการสัมภาษณ์งานที่มากขึ้น

สำหรับข้อมูลการสมัครงานหรือข้อมูลอื่นๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Japanese-jobs.comhttps://th.japanese-jobs.com/en/

Related Articles

Sign up

※ A registration guide will be sent to the email address you provided

The registration guide has been emailed to you

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Member registration is uncompleted

You will receive the registration guide mail in a few minutes.
Enter the register page from the URL in the email within 24 hours.