Job seeking

 • Locations

  BigLocations

  Thailand

  Choose a area

 • Job category

  Job category

For Employers

กล่าวแนะนำตัวอย่างไรให้เจ้าหน้าที่ประทับใจ

การกล่าวแนะนำตัวคือการบอกข้อมูลส่วนตัวคร่าวๆของผู้สมัครแก่บริษัท รวมไปถึงการบอกข้อมูลความถนัดหรือทักษะต่างๆที่ทางผู้สมัครมี ในระหว่างการสัมภาษณ์งานกับทางบริษัทญี่ปุ่น ทางเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งานมักจะให้ทางผู้สมัครกล่าวแนะนำตัวเป็นอันดับแรก ซึ่งในระหว่างพูดแนะนำตัว หากผู้สมัครต้องการให้เจ้าหน้าที่เกิดความประทับใจหรือรู้สึกสนใจผู้สมัครควรกล่าวแนะนำตัวโดยใส่รายละเอียดแรงจูงใจที่ต้องการสมัครงานในตำแหน่งนี้หรือหัวข้อที่ดูน่าสนใจเข้าไปด้วย

บทความนี้จะกล่าวถึงข้อมูลที่ควรกล่าวในช่วงแนะนำตัวรวมไปถึงข้อควรระวังต่างๆดังต่อไปนี้

เนื้อหาการกล่าวแนะนำตัวที่ควรพูด

การแนะนำตัวเองเป็นการกล่าวข้อมูลเบื้องต้นโดยตัวผู้สมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่สัมภาษณรู้ข้อมูล ลักษณะนิสัยของตัวผู้สมัครมากยิ่งขึ้นและเป็นการลดทอนความตึงเครียดระหว่างการสัมภาษณ์งานให้กับทางผู้สมัครอีกด้วย ซึ่งข้อมูลที่ควรจะกล่าวในช่วงแนะนำตัวควรจะเป็นรายละเอียดข้อมูลที่อยู่ใน Resume ของตัวผู้สมัครเองและควรจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทางเจ้าหน้าที่เข้าใจมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่ควรกล่าวตอนแนะนำตัวมีดังต่อไปนี้

 • ชื่อ-นามสกุล
 • ประวัติการศึกษา-ประวัติการทำงาน
 • ความถนัดเฉพาะทาง
 • งานอดิเรก/ทักษะพิเศษ

สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ควรกล่าวในระหว่างการแนะนำตัว แต่อย่างไรก็ตามในการสัมภาษณ์ควรจะกล่าวสิ่งที่น่าสนใจด้วยเพื่อดึงดูดให้เจ้าหน้าที่เกิดความสนใจในตัวเรา

 

ข้อควรระมัดระวังในการกล่าวแนะนำตัว

ด้านเนื้อหา

ในการสัมภาษณ์งานการกล่าวแนะนำตัวเบื้องต้นมักจะถูกขอโดยเจ้าหน้าที่สัมภาษณ์งาน และในท้ายที่สุดมักจะตั้งคำถามหรือให้ผู้สมัครพูดอธิบายความสามารถและทักษะของตัวเอง ถ้าทางผู้สมัครกล่าวอธิบายทักษะความสามารถอย่างเป็นขั้นเป็นตอนในช่วงการกล่าวแนะนำตัวเบื้องต้นไปด้วย คำถามที่เจ้าหน้าที่ถามก็จะถูกจำกัดขอบเขตลง ซึ่งทำให้ง่ายต่อการตอบคำถามในช่วงหลังมากขึ้น

ด้านการพูด

ใช้น้ำเสียงที่ดัง ฟังชัดเจน นอกจากนี้ให้ทำ Eye contact กับทางเจ้าหน้าที่ให้ดูเป็นธรรมชาติ

ด้านระยะเวลา

ควรใช้เวลาประมาณ 1 นาที (250-300 ตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นโดยประมาณ) และหมั่นฝึกพูดแนะนำตัวก่อนการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ดูเป็นธรรมชาติ

ตัวอย่างการแนะนำตัว

ตัวอย่างการแนะนำตัวโดยตัวอย่างที่ 1 จะเป็นตัวอย่างของนักศึกษาจบใหม่ และตัวอย่างที่ 2 จะเป็นตัวอย่างของพนักงานบริษัทที่ต้องการเปลี่ยนงานโดยเน้นอธิบายถึงความสามารถและทักษะที่ตัวพนักงานมี

ตัวอย่างที่ 1

□□大学の○○○○と申します。

大学のゼミでは、経営組織論について学び、グローバルな企業やNPOなどのケーススタディを通して組織の構造や文化、リーダーシップなどについて研究してきました。好奇心旺盛な性格で、毎年4〜5回は国内海外を旅行し、各地の文化を体感したり、現地の人々と交流することを楽しんでいます。最近訪れた国では、IT先進国として注目されているエストニアが印象に残っています。また、趣味の語学学習では、英語や中国語などに力を入れ、学内の留学生へのコーディネーターなども務めながら、実際に使える言語を学んできました。本日はよろしくお願いします。(270字)

ตัวอย่างที่ 2

○○○○と申します。

□□大学を2012年に卒業し、自動車部品メーカーの△△社に入社しました。

△△社では、入社以来5年間営業部署に所属し、得意先の大手自動車メーカーとの調整や新たな製品の提案などを行ってきました。製品に直接関係するリモートセンシングなどについて大学で研究してきたこともあり、持ち前の専門知識を活かしながら、顧客と強い信頼関係を築いてきました。業界でもトップクラスの御社のセンサー技術については、以前から大きな成長の可能性を感じており、御社での営業職がこれまで培ってきた営業力や専門知識を活かす大きなチャンスだと感じています。本日はよろしくお願いします。(280字)

การนำตัวอย่างการแนะนำตัวเหล่านี้มาใช้อ้างอิงกับการแนะนำตัวของตัวเองก็จะช่วยเพิ่มโอกาสผ่านสัมภาษณ์งานมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

 

สำหรับข้อมูลการสมัครงานหรือข้อมูลอื่นๆสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ Japanese-jobs.comhttps://th.japanese-jobs.com/en/

Related Articles

Sign up

※ A registration guide will be sent to the email address you provided

The registration guide has been emailed to you

views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt views.customer_sign_up_modal_complete__visual_alt

Member registration is uncompleted

You will receive the registration guide mail in a few minutes.
Enter the register page from the URL in the email within 24 hours.