เว็บไซต์ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อต่างประเทศ GOGO World จับมือร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางบริษัท Japanese-jobs.com

เว็บไซต์หางานและสมัครงานออนไลน์ Japanese-jobs.com ได้ร่วมจับมือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับทางเว็บไซต์ GO!GO! World บริษัทให้คำแนะนำเกี่ยวกับการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและขยายการบริการให้กว้างไกล โดยเน้นไปที่ตลาดของผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาญี่ปุ่น ด้วยการจับมือทางธุรกิจในครั้งนี้จะช่วยให้การบริการหางานออนไลน์ การบริการข่าวสารทั้งในและนอกประเทศญี่ปุ่นเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น

 

<รายละเอียดบริษัท GOGO World Co., Ltd.>。

บริษัทให้คำแนะนำและแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นชั้นนำ ที่มีฐานตลาดลูกค้าชาวตะวันตกจำนวนมาก และยังมีบริการจัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในประเทศทางฝั่งตะวันตกอีกด้วย โดยมีรายละเอียดการให้บริการดังต่อไปนี้
1.  แนะนำรายละเอียดการศึกษาต่อต่างประเทศ รายละเอียดเรื่องที่พำนักในต่างประเทศ

  1. จัดงานอีเวนท์แลกแปลี่ยนระหว่างประเทศในประเทศญี่ปุ่น
  2. จัดงานและเข้าร่วมงานที่จัดขึ้นสำหรับนักเรียนแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
  3. จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการตลาดออนไลน์ในประเทศตะวันตก
  4. ผลิตสื่อภาพยนต์ในมุมมองของชาวตะวันตก

 

URL:https://gogoworld.com/jp/

ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบทความได้ที่ :

Japanese-Jobs.comhttps://th.japanese-jobs.com/th) info@japanese-jobs.com(Naoko)

บทความที่เกี่ยวข้อง